ทำประกันออนไลน์

 

ประกันมีด้วยกันหลายประเภทและแต่ละประเภทแยกออกเป็นแบบแผนต่างๆซึ่งผู้ที่จะทำประกันต้องดูให้เหมาะสมกับความต้องการของเราว่าเราต้องการทำประกันประเภทไหนหรือต้องการวางแผนอนาคตไว้ให้ใคร ประเภทของประกันชีวิตเช่น ประกันออม ประกันสุขภาพ ประกันเกษียณอายุ ซึ่งประเภทต่างๆนั้นก็จะมีความคุ้มครองที่ไม่เหมือนกันแต่ละแบบนั้นโดยรวมแล้วถ้าเสียชีวิตก็จะได้เงินสินไหมทดแทนแต่จะมีความคุ้มครองในตอนมีชีวิตอยู่ที่ต่างกันเช่นประกันสุขภาพนั้นมีความคุ้มครองเวลาที่เราเจ็บป่วยจากโรคต่างๆและต้องมีการนอนโรงพยาบาลก็จะมีการชดเชยในเรื่องค่าห้องหรือค่ารักษาพยาบาลให้ แต่ประกันเงินออมนั้นแตกต่างกันตรงที่ไม่ได้ชดเชยเรื่องของค่านอนโรงพยาบาลหรือค่าผ่าตัดแต่จะมีเงินคืนในช่วงระยะเวลาที่เราจ่ายถึงกำหนด ผู้ที่ทำประกันสามารถนำประกันดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีรายปีเยอะการทำประกันประเภทต่างๆนั้นสามารถศึกษาได้จากอินเตอร์เน็ตโดยการค้นหาคำว่าประกันออนไลน์ก็จะมีประกันประเภทต่างๆมาหเราดูรายละเอียดกันโดยส่วนมากแล้วเราจะเจอเรื่องของประกันรถยนต์ซึ่งความแตกต่างระหว่างทำประกันทางออนไลน์กับการทำกับเซลส์นั้นก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่เมื่อซื้อประกันกับทางเซลส์เวลาที่มีปัญหาเราจะสามารถสอบถามถึงวิธีการต่างๆขั้นตอนในการทำงานของประกันได้แต่เมื่อซื้อประกันออนไลน์ก็จะมีสินค้าหรือรูปเล่มส่งมาให้ทางบ้านโดยที่เราอาจจะต้องอ่านและศึกษารายละเอียดด้วยตนเองส่วนของแถมที่ได้ก็ไม่ต่างกันมากนักแล้วแต่บริษัทประกันนั้นๆว่าจะให้ของแถมอะไรกับเรามากกว่ากัน บางคนที่มีประกันอยู่แล้วอาจจะติดใจการทำประกันกับโบรคเกอร์เดิมเพราะเนื่องจากสะดวกในเวลาที่ต้องการต่อประกันเพียงแค่มีจดหมายส่งมาถึงบ้านแล้วเรานำบิลดังกล่าวไปชำระที่เค้าน์เตอร์เซอร์วิสก็สามารถต่อประกันได้แล้วส่วนในเรื่องของราคาก็อาจจะดูกกว่าการทำในแบบอื่นนิดหน่อยซึ่งจะเป็นเรื่องของความสะดวกซะมากกว่า ในการทำประกันออนไลน์นั้นในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงให้ดีก่อนว่าจะทำประกันชนิดไหนประเภทไหนโดยส่วนมากแล้วการทำประกันชั้น 1 นั้นจะเป็นที่นิยมมากที่สุดแม้จะมีราคาที่แพงที่สุดแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วก็จะไว้วางใจได้เพราะประกันชั้น1นั้นจะครอบคลุมทั้งรถเราและรถเค้านอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงการโจรกรรมที่เกิดขึ้นอีกด้วย แต่รถยนต์บางประเภทนั้นก็ไม่จำเป็นต้องทำประกันชั้น 1 เนื่องจากมีราคาที่แพงอาจจะเลือกเป็นประกันชนิดอื่นก็เป็นได้Tagged with